tisdag, februari 03, 2009

Det är bra att vänta

Jag vill vänta med att säga något bestämt om Anna Odells besök på psykakuten. Det tycker jag egentligen att alla konstkritiker ska göra. Vi ska vänta på den färdiga artikel…eller jag menar konstutställningen, som presenteras i maj. Det är först då verket visas och det är då vi kan diskutera och bedöma om ändamålen helgade (skatte)medlen. Handlade det om ett rent resursslöseri eller belyser hennes aktion brister inom psykvården? Att nyhetsmaskinen kör på är en sak. Och inte alls konstig: Odells aktion godkänns av lärare på Konstfack, och nu är hon polisanmäld för bland annat misshandel, och Konstfack är JO-anmäld. Det är ganska stora saker för att handla om konst. Jag har svårt att se att en domstol ser misshandel som konst och därmed friar. Fast kanske handlar det i slutändand inte alls om misshandel. Det är många frågetecken. Att människor i allmänhet, och berörd personal på psykakuten är upprörd, har jag full förståelse för.

Men visst kan man säga något om nyheten som i media formuleras: Konstnär fejkar psykos och läggs in på psykakut. Till min stora glädje såg jag att Sophie Allgårdh hade en
kommentar i dagens Svenska Dagbladet. Just detta har jag tjatat om länge. Det är viktigt för dagspressen att ha ett system där kritiker kopplas in för att kommentera dagsfärska händelser. Det är bra för läsaren och det är bra för tidningen. Recensioner och essäer i all ära, men det är minst lika viktigt att kritiker ges möjlighet att förklara aktuella händelser som berör alla läsare. Kritikern är en slags sakkunnig, en specialist och som sådan har denne (oftast) verktygen att förklara händelser på ett initierat sätt. Läsaren behöver hjälp och kritikern kan (i bästa fall) hjälpa. Kommentaren är en viktig funktion för dagspressen att hålla a jour.
Som sagt. Detta har jag tjatat om länge.

Nåväl. Vad säger då Sophie Allgårdh, som är kritiker i SvD och även chefredaktör för Paletten, om Anna Odell? Hon är klok nog att inte dra några större konklusioner om Odells kommande utställning, men onekligen är Allgårdh ganska positiv. Hon tror att Odells examensarbete är angeläget. Men varför?

Allgårdh skriver: ”Oavsett konstnärlig halt vittnar Anna Odells intervention om en psykvård i resurskris.” Att vården i stort har resursproblem, kommer kanske inte som någon överraskning, men har Odell belyst det? Jag är inte så säker på det. Det publiceras artiklar nästan dagligdags om sjukhus och andra vårdinrättningar som måste dra ner, eller där maten för äldre är sämre än kattmat. Sådana vinklingar är vanliga och inte minst viktiga. Men vad har Odell hittills belyst? Att överläkare David Eberhard inte är någon konstkritiker?

Nåja. Jag har sett att Sophie Allgårdh har kommenterat nyheter tidigare. Och det tyder på att SvD har fått fart på den artikelformen. Äntligen. Bra. Fortsätt så.

Inga kommentarer: