fredag, maj 25, 2012

Doktor Ekholm, det är jag

Jaha. Då var jag klar med doktorandstudierna.
Forskarutbildningen klar.
Disputerad.
Godkänd.
Doktor.
Avfestad.
Nästan utflyttad.

Har så mycket att berätta. Om tiden som doktorand. Om livet, utbildningen, universitetet, människorna, och allt det där.
Det kommer jag att göra, berätta.
Lite här och där, då och då.

Jag börjar med det mejl jag skickade ut till alla på institutionen efter att jag skickat avhandlingen till tryck. Vill dela det.

---

Hej!

Min avhandlingstext går i dag till tryck, och därför skulle jag vilja passa på att tacka för den tid jag har haft på institutionen.

Det har varit fantastiska år. Vilken ynnest att ha fått möjlighet att skriva en avhandling; att få forska om det som intresserar mig allra mest. Ofta har det förvisso varit en kamp, men, åh, så utvecklande (inbillar jag mig) och ofta mycket, mycket roligt och stimulerande.

Ett extra tack till de som med god ton och gott humör bidragit under mitt avhandlingsarbete. Av de jag haft kontakt med under åren vill jag passa på att särskilt nämna Rysiek Sliwinski och min handledare Claes Entzenberg. Om jag inte fått ta deras tid i anspråk och inte smittats av deras engagemang, vet jag inte om jag hade blivit klar med min text.

Alla är naturligtvis varmt välkomna på disputation 19 maj. Opponent: Sven-Olov Wallenstein.

Den som vill ha avhandlingen - säg bara till! (Kommer från tryckeriet om några veckor)

Ett stort tack och på återseende,
Rikard Ekholm

PS. Ser fram mot att - oundvikligen på en viss distans - följa estetikämnets utveckling här i Uppsala. Ämnet har en sådan fantastisk potential. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att ingen annan gör estetikerns jobb - och det jobbet behövs verkligen för att vi ska förstå den samtida konstens olika arter och avarter.
---

Återkommer med annan matnyttig information om livet som doktorand.
Min avhandling heter: Identical, But Still Different: On Artistic Appropriation in Visual Art.