lördag, maj 09, 2009

Ytterligare artikel om vår kurs!

Uppsala Nya Tidnings Lena Köster har skrivit om Kritik i teori och praktik, och nämner även den 7.5 poängskurs i konstkritik som ges på Södertörn Högskola.

Kritik i teori och praktik ger 30 högskolepoäng och täcker givetvis in så mycket mer än konstkritik, då vi diskuterar kritikbegreppet utifrån en rad olika perspektiv. Vi kommer bland annat att prata om kritikens historia, kritikens förändrade position i media, ge praktiska skrivövningar, genomföra exkursioner, och diskutera populärkultur och så vidare, och så vidare...vi hinner med en hel del under en hel termin.

Inga kommentarer: