torsdag, maj 28, 2009

Media växer medan journalistiken krymper

"I Europa och USA är trenden mörk, men i ett globalt perspektiv uppvägs det av ökningar i Afrika, Asien och Latinamerika."

Dagstidningar säljer allt bättre i ett globalt perspektiv. Oj. Men inte i Europa och i USA. Konstigt?

Nu har jag inte direkt ypperlig översikt på hur tidningar i till exempel Latinamerika förhåller sig till att lägga ut material på nätet. Men jag vet att tidningar i både Europa och USA lägger ut nästan allt av det som skrivs för papperstidningen, som kostar minst 12 kronor, också på nätet – så alla kan läsa det gratis.

Jag förstår fortfarande inte hur det är tänkt att det ska gå ihop? Nåja. För läsaren är det smidigt och billigt att helt enkelt klicka sig fram till nyheten, reportaget eller recensionen. Men för ägarna, och i sin tur de som arbetar på tidningarna, ser jag inte hur det ekonomiskt är försvarbart att ge ut två versioner av tidningen: en gratis på nätet och en som kostar i papper.

Hur märkligt är det att tidningarna säljer sämre? Och hur konstigt är det att tidningarna har många nätbesökare? Hm.

Jag har själv suttit på redaktionsmöten där man först pratar om problemen med vikande prenumerantsiffror och i minuten senare talar sig varmt om alla som läser tidningen på nätet. Hm.

Samtidigt krymper nästan alla redaktioner, journalister varslas, rutiner trimmas - och tiden som ska läggas på journalistiskt förarbete försvinner. Resultatet: mindre tidning, kortare artiklar, mindre tyngd.

Less is not more. Less is less.

Inga kommentarer: