torsdag, maj 14, 2009

Ser fram emot Odell

I helgen ska jag ta mig an Anna Odells examensprojekt på Konstfack. Det känns spännande av flera anledningar. Dels på grund av att få konstnärer drar på sig sådan uppmärksamhet. Hur har Anna Odell klarat pressen att leverera? Men det ska även bli intressant att se de presentationsformer hon har valt. Jag är mycket förvånad över att ingen har berört detta djupare i media. Där tror jag det finns mer att hämta. Jag återkommer.

Inga kommentarer: