onsdag, november 05, 2008

Så tycker konsten

Tjugo påståenden som konstvärlden representerar:

1. Konstens syften är goda.
2. Konst förändrar världen.
3. Konst kan på ett komplext sätt förhindra svält.
4. Konst gör skillnad.
5. Konst är motstånd.
6. All konst är politisk.
7. Vi måste prata om att förändra.
8. USA är skit, såväl politiskt som kulturellt.
9. Förutom Obama.
10. Kapitalismen är ond.
11. En relationell intervention gör alltid gott.
12. Den kritiska potentialen i konsten är oändlig.
13. Om alla betalade 100 % skatt skulle världen fungera bättre.
14. Varför trycker inte staten upp mer pengar och ger till oss?
15. Konsten är komplicerad. Den går inte att förklara.
16. Postmodernismen är död.
17. 70-talet var det bästa årtiondet.
18. Som Michel Foucault skrev…
19. Media styrs av en grupp onda män i ett rum någonstans i Schweiz.
20. Det finns krafter som vill att vi inte ska tänka själva. Idol på TV4 är
ett bevis.

Inga kommentarer: