måndag, april 26, 2010

Två nya tidskrifter: Lacuna & Tsnok

Filosofidoktoranden och konstkritikern Lars-Erik Hjertström Lappalainen har informerat mig om två nya internetbaserade tidskrifter.

Lacunas redaktion består av Lappalainen och Karl Karlander (samt ett stort antal redaktörer) och handlar om kritik.

Så här beskriver redaktionen ambitionen med Lacuna: "Det nya område vi försöker ta oss in på är den filosofiska recensionens. Utifrån en filosofisk utgångspunkt vill vi skriva om nya böcker, oavsett område. Bortom såväl den akademiska recensionen som dagstidningens finns en vit fläck där texternas konsistens inte kan komma från en trohet till institutionaliserade format. Inte ens essäns – det är inte essäer vi skriver, utan långa spekulativa recensioner."

Läs mer om tidskriften och i tidskriften HÄR.

Tsnok redaktion består av Lars-Erik Hjertström-Lappalainen, Annika von Hausswolff och Jonatan Habib Engqvist.

Så här ser en del av programförklaringen ut: "tsnok är ett försök att skriva om konst och bedriva kritik på ett annat sätt. Först och främst bryta mot utställningsregimen. Vi recenserar inte aktuella utställningar. Vi rapporterar inte att det händer och att vi var där och att utställningen bidrar med något. Däremot kan vi skriva om enstaka verk."

Lär mer HÄR.

Väl värd läsning, tycker jag.

Inga kommentarer: