söndag, mars 07, 2010

Illustration är inte konst (tack och lov)!


Illustration av Bernie Fuchs.


Få bloggar må vara så där riktigt givande ur ett kunskapsperspektiv. Många bloggar fungerar däremot bra som introduktörer eller som tipsare. En sådan blogg är Illustration Art som drivs av en man som presenterar sig genom att konstatera: "David Apatoff really likes great pictures."

Eftersom jag också gillar "great pictures" följer jag den här bloggen, som ofta bjuder på intressanta tankar och riktigt fina bilder - som inte är konst.

För ett par dagar sedan skriver Apatoff: "In my opinion, illustration art has a brand of potency unrivalled by any other school or genre of art."

Vad är då "illustrationskonst" och vad skiljer den från - konst? Läs HÄR.

Apatoff är något på spåren:

"I suspect another reason for the distinctive character of illustration stems from its heritage. For more than a century, illustrators have refined the characteristics that make pictures stand out on a crowded magazine rack or book shelf. Through a long incubation period on the covers of lurid pulp magazines in the 1930s, comic books and women's magazines in the 1950s, illustrators learned what makes an image jump out and grab a casual reader by the lapels, and what aspects of traditional pictures were superfluous."

Illustrationskonst är något annat. Illustratören är en annan slags kreatör än konstnären, den gamle målaren. Denne illustratör följer jag ingående eftersom jag läser amerikanska serier - därför förstår jag precis vad Apatoff menar när han berättar att illlustratören har varit tvungen att lära sig att skapa bilder som - i likhet med rubriker - fångar läsaren ögonblickligt.

Just där, i ögonblicket och i frånvaron av ögonblick återfinns, menar jag, skillnaden mellan konst och illustration. Med det sagt håller jag alltså inte helt med Apatoff som skriver om de gamla målarna som konst, han placerar dem bortom illustrationens universum. Men jag skulle hellre säga att de, precis som, Phil Hale, eller Steve McNiven, Paolo Rivera, Frank Cho, Alex Malev, Erad Ribic, Bernie Fuchs och Alex Ross, är illustratörer - inte konstnärer.

Jag älskar illustrationskonst. Konst retar mig. Den måste jag granska. Illustration tittar jag på.

Inga kommentarer: