tisdag, april 19, 2005

Intervju med filosofen Sven-Olov Wallenstein

För lite över en månad sedan började vi på SARTS intervjua personer vi tycker är intressanta. Intervju nummer två är med filosofen Sven-Olov Wallenstein. Wallenstein är född 1960, och år 1980 började han läsa på Stockholms Universitet, hans intressen har alltid varit konst, litteratur och filosofi. Numera är han lärare på Södertörns Högskola, och han är chefredaktör för SITE Magazine. Wallenstein är sannolikt Sveriges mest respekterade filosof.
--------------------------

Rikard Ekholm: Du är chefredaktör för SITE Magazine, du är lärare på Södertörn, du är anställd på KTH som forskare, du översätter böcker och du skriver egna böcker. Det första jag tänker är - hur hinner han! Hur hinner du egentligen - är ditt jobb också ditt intresse?

Sven-Olov Wallenstein: Ja, det får man väl säga. Om jag skulle stanna upp och tänka på allt jag har att göra skulle det hela bli omöjligt att utföra. Fast å andra sidan griper många saker in i varandra, de kastar ljus över varandra etc, och ju mer saker och ting hänger ihop desto roligare är det. Men, sure - I love working...

RE: Du har stor erfarenhet som tidskriftsmakare, (KRIS, Material, SITE). Om du jämför förr (KRIS och Material) med nu (SITE) - har motståndet mot det som skrevs/skrivs i dessa, förändrats?

SOW: Absolut. Idag finns inte mycket motstånd, i alla fall inget som är värt att bry sig om. Nu gäller det att komma vidare.

RE: Komma vidare – vad menar du?

SOW: De flesta strider är idag i grunden avklarade, även om det finns en del som fortfarande protesterar, och nu är frågan hur vi ska bygga vidare på det som etablerats. Det vill säga att vi måste visa på den nya kunskap som de filosofier som introducerats faktiskt kan alstra.

RE: Om man bläddrar i gamla KRIS så introducerades på sätt och viss mycket av det som idag är normaliserat, Derrida och Blanchot är två exempel. Eller om man läser Material så tänker jag på intervjun med Ulf Linde, en person med sådana idéer är svår att lokalisera idag. Om man ser på SITE - framstår den då i en allmän och offentlig debatt som lika opportunistisk som sina föregångare, eller har den typen av texter idag fått en normaliserad plats?

SOW: Opportunistisk, nej det tror jag är fel ord. Vi har inte tänkt så mycket på hur vi ska passa in, vilka vi är med/mot etc, i alla fall inte med SITE, tidigare var vi mer angelägna om sådant. Nu handlar det snarare om att tänka efter vad man själv vill göra, oavsett vad andra håller på med. Att vi är tvåspråkiga gör också att vi tänker mer i ett internationellt sammanhang, och vi använder tidningen för att komma i kontakt med forskare, kritiker, curators etc som inte har nåt direkt med Sverige att göra. Flera av redaktörerna bor inte i Sverige, så upptagenheten vid svenska kultursidor o dyl har av naturliga skäl tonats ned, vilket jag ärligt talat tycker är skönt.


RE
: Du översatte för cirka ett år sedan Kants tredje kritik - det tog ungefär 200 år innan den kom på svenska. Du översätter nu "Phänomenologie des Geistes "till svenska - varför dröjer det så länge innan dessa filosofiklassiker kommer på svenska?


SOW
: Liten bokmarknad, förlag utan pengar (de små alltså, de stora struntar i allt kulturellt ansvar). Framför allt frånvaron av akademiska förlag, som ju t ex i USA står för utgivningen av allt väsentligt. Men det börjat faktiskt bli bättre, de sista tio åren har varit en explosion av översättningar. Jag tror att det inte kan bli så mycket bättre inom ett litet språkområde om det inte sker underverk.

RE: Jag lyssnade på ditt föredrag på Arkitekturmuseet för någon månad sedan när du talade om din senaste bok "Den moderna arkitekturens filosofer". Någon i publiken undrade när du skulle ge dig in i den samtida debatten, och då ha åsikter om byggande, planering etc. Du svarade då, ungefär, att du inte var så intresserad, att det som sades skulle kunna reduceras till någon slags ideologiproduktion - och att du inte ville det. Kan du utveckla det? Att översätta Kant blir väl i viss mån också en slags ideologiproduktion? Du rör dig på ett Bourdieuskt fält och dina handlingar och åsikter stöts mot andras...

SOW: Visst, jag menade bara att jag inte direkt ville engagera mig i dagsaktuella debatter (Slussen typ...) om jag inte kände att jag hade något intressant att säga. Det finns så många som redan ropar högt om allt det där, och det finns ett värde i att någon har ett annat perspektiv. Jag kommer att arbeta med ett forskningsprojekt om socialdemokratin, staten och den svensk modernismen framöver (med början i sommar), och även om det är historiskt orienterat kommer det säkert att ha en hel del kopplingar till svensk samtid. Vi får se helt enkelt, jag lämnar allt detta öppet. Mycket av detta är också saker jag håller på att sätta mig in i just nu, så jag vill inte säga så mycket innan jag fått mer kött på benen.

RE: Som betagen läsare av skriftserien Kairos böcker - undrar jag om du ska delta i någon fortsatt utgivning. Böcker som, del 1 "Konsten och konstbegreppet" och del 3 "Från 60-tal till cyberspace", där framförallt amerikanska texter som spelat en stor roll inom konsten översätts till svenska, är uppenbarligen fantastiska böcker. Får vi se fler av den sorten?

SOW: Jag är redaktör för nästa volym av Kairos (utkommer i maj), som är en uppdatering av vol. 3 med en hel del nya texter och ett nyskrivet förord. Titel: "Minimalism och postminimalism". Till hösten ska jag troligen göra en volym om konceptkonst i samma serie.

RE: Vad är dina nästkommande projekt?

SOW: Om 1-2 veckor startar SITE bokförlag, första boken ut är min översättning av Giorgio Agambens "Undantagstillståndet". I maj kommer också min nyöversättning av Heideggers ”Konstverkets ursprung” på Daidalos. Till hösten är det ju Hegel-översättningen, en till bok om arkitektur och filosofi (band 1 alltså, som ska behandla perioden från antiken till Hegel), och ännu fler saker, översättningar, antologier etc, som fortfarande hänger i luften och - ja, du ser... det är helt sinnessjukt.... Sömn är en överrskattad sysselsättning, helt enkelt.

RE: ”Konstverkets ursprung” översattes 1987 till svenska av Richard Matz – varför nyöversätta den?

SOW: Texten i översättningen är väldigt arkaiserande, och har en lite märkvärdig ton. Eftersom det är en text som många börjar att läsa för att ta sig in i Heidegger – jag använder den själv ofta i undervisningen - så tyckte jag det var viktigt att den inte ska vara mer egendomlig på svenska än vad originalet faktiskt kräver. Jag påpekade det för Daidalos och de frågade om jag vill nyöversätta den.

RE: Du har aldrig blivit klar med din avhandling, vad handlar den om?

SOW: Den är i praktiken klar sedan tio år, men jag är nu inte särskilt nöjd med den. Den behandlar Heideggers konstfilosofi, bland annat i förhållande till Kant, Nietzsche och Hölderlin. Den är som ett gammalt kråkslott med tinnar och torn, fullt av konstiga påbyggnader som vilar på helt murkna fundament. Det krävs en omfattande restaurering, men jag har gott hopp om att även denna märklig skapelse en dag ska bli färdig.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack Gode Gud att Walle finns i Sverige. När han försvinner kommer fulkulturen att vinna.

Hampus Van Ekström-Ahlby sa...

en fantastiskt människa. och en så hemskt engagerande undervisare.