tisdag, oktober 27, 2009

Wallenstein bör skriva i en vanlig svensk tidning

Kontinental filosofi. Vad är det? Varför envisas det alltid till förbannelse att slänga in så mycket filosofi i denna geografiskt begränsande beteckning? Det är obegripligt. Och dumt.

Eller har Husserl, Deleuze, Heidegger, Horkheimer, Agamben, Foucault så mycket gemensamt att de med rätta klumpas samman i ett begrepp?

Mycket frågetecken nu. Men säkert ett och annat utropstecken, även om det inte finns där explicit.

Nåväl. Detta var bara en passus. En tanke som varken är originell är särskilt ny.

Jag vill egentligen bara kort uppmärksamma att artikel två i Aftonbladet Kulturs serie om postmodernismen är publicerad. Den här gången är det Anders Johansson som skriver om postmodernism och etik. Det går väl sådär, tycker jag.

Wallensteins artikel om är Lyotard bra - bra språk, distinkt tilltal, utblick, historisk återkoppling och analys.


Jag läste någonstans, eller sa han det på något symposium(?); Wallenstein tycker inte att han gör ett bra dagskritiskt arbete. Han har fel. Han gör ett utomordentligt bra jobb. Jag kan bara önska att någon av våra tidningar frågar Wallenstein om han vill skriva dessa teoretiskt begripliga – ja folkbildande artiklar mer frekvent. Han behövs!


Seså, fråga!

Inga kommentarer: