lördag, september 19, 2009

Varför är det alltid så?

Låt oss säga att du inte kan prata franska särskilt bra. Men att du likväl försöker dig på en fras eller bara ett ord, till exempel kässkösä. När du gör detta, uttalar dig, är en annan person närvarande som kan franska särskilt bra. Vad gör då denne person när du försöker dig på att tala franska?

Jo - och så här är det alltid - den andra personen - som är särskilt bra på franska - upprepar frasen - eller ordet - som du precis har yttrat. Personen uttalar ordet lite snyggare än vad du gör.


Upprepningen visar att den personen är särskilt bra på franska - och att du inte är det. Upprepningen kan ackompanjeras med en särskild hållning. En lätt nickning. Frågan är varför personen gör detta? Kommer upprepningen ur en slags pedagogisk omsorg, eller handlar det bara om att visa sin särskilda kunskap?

Så är det - likväl - alltid.

Inga kommentarer: