fredag, mars 08, 2013

SvD:s nya kulturchef ... litteraturens lov (igen)

Han heter Daniel Sandström och har tidigare varit kulturchef och chefredaktör på Sydsvenskan. I Expressen i dag skriver nyligen tillträdde biträdande kulturchefen Jens Liljestrand om tillsättningen av Sandström. "Detta betyder att samtliga Stockholmstidningar nu har disputerade humanister på sina kulturredaktioner".

Liljestrand räknar sedan upp vilka dessa är: Maria SchotteniusDagens Nyheter, Åsa LinderborgAftonbladet - och Sandström.

Men Expressen Kultur då? Kulturchefen Karin Olsson har inte disputerat. Vem menar Liljestrand? Jo, han tänker på sig själv, eller med andra ord, han passar på att uppmärksamma att han själv har disputerat och ingår i den lilla krets disputerade humanister som sitter på redaktionerna på dessa större tidningar.

Sandströms avhandling: Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige (2002).

Liljestrands avhandling: Mobergland : personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie (2009).

Schottenius avhandling: Den kvinnliga hemligheten (1992).

Åsa Linderborgs avhandling: Socialdemokraterna skriver historia : historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (2001).

Sandström, Liljestrand och Schottenius har inte bara disputerat i litteraturvetenskap, de har även disputerat vid samma institution vid Lunds universitet.

Linderborg avviker därvidlag. Hon är historiker och disputerade vid Uppsala universitet.

Har ställt den här frågan ett flertal gånger, men den bör ställas om och om igen: Varför är redaktionsmedlemmar på svenska tidningar så väldigt ofta litteraturvetare? Och innebär inte det att ett "litterärt" perspektiv premieras på bekostnad av andra perspektiv?