måndag, mars 11, 2013

Estetikprofessorn som hamade i Svenska akademien

Sara Danius, professor i estetik vid Södertörns högskola, sätter sig på stol nummer sju. Svenska akademien har en ny ledamot - och i media spekuleras det redan entusiastiskt (HÄR och HÄR). Kommer hon att bli den första kvinnliga ständiga sekreteraren. Av någon anledning tycks tyckarna tycka att det verkar mer sannolikt att Danius ska bli ständig sekreterare än att Lotta Lotass och Katarina Frostensson ska bli det. Varom denna sekreterarvurm?

Danius var en av de som sökte professuren i Estetik vid Uppsala Universitet. Men hon kom inte med på kortlistan och fick därför inte möjlighet att hålla någon provföreläsning. Man kan undra vad det säger om urvalsprocessen, att en akademiledamot inte kvalar in bland de sista som får provföreläsa, eller man kan vända på det och undra vad det säger om Svenska akademien?

Men någon stor sak av detta ska man inte göra, anser jag. Danius är en mycket begåvad litteraturvetare, och det är naturligtvis därför hon är intressant för Svenska akademien. Det ska bli spännande att följa henne, och ja, naturligtvis kommer hon att bli ständig sekreterare.