onsdag, mars 13, 2013

Hilma af Klint till Venedigbiennalen

Moderna Museet meddelar i dag att Hilma af Klint kommer att ställas ut i huvudutställningen på sommarens Venedigbiennal. Det hela kommer sig ur ett samarbete mellan biennalen och museet.

Biennalens curator, Massimiliano Gionis säger i ett pressmedelande:
– Årets biennal väcker frågor om hur drömmar och visioner tillverkas och gestaltas: kort sagt är det en utställning om den osynliga världen och fantasin. I det sammanhanget kommer Hilma af Klints verk att framstå som helt centralt när vi börjar undersöka alla de sätt som bilder har använts för att organisera kunskap och forma vår upplevelse av världen.

Daniel Birnbaum säger:
– Hilma af Klints tid är nu. Det är idag hon möter en stor publik och det är i vår samtid unga konstnärer finner inspiration i hennes vision.

Men vilka är då de unga konstnärerna Birnbaum tänker på?
I en nyproducerad bok The Legacy of Hilma af Klint: Nine Contemporary Responses kommer konstnärerna Cecilia Edefalk, Karl Holmqvist, Eva Löfdahl, Helen Mirra, Rebecca Quaytman, Amy Sillman, Fredrik Söderberg, Sophie Tottie och Christine Ödlund att presentera kommentarer i bild och tex.

Men "unga"? Yngst av dem är väl Söderberg som är, eller ska fylla 41. Knappast gammal som gatan, men ung? Näe. Många av de andra närmar sig 50 om de inte redan passerat.

Vad hände med 25 till 30-åriga konstnärer, och finner de verkligen inspiration hos af Klint. Det verkar väl inte så.

Hilma af Klint, Duvan, nr 2, 1915.