tisdag, april 12, 2011

Klart jag blir imponerad

Hal Foster kommer till Stockholm, närmare bestämt Moderna Museet. Klart jag blir imponerad. På sätt och vis kan man tycka att det är självklart att Moderna ska vara en plats för idéer, såväl konstnärliga som omkonstnärliga. Men det har ju varit lite skralt med det, tills 2011 satte in. Konstkritikern, konsthistorikern Hal Foster är en gigant i ordets rätta bemärkelse. Lyssna på honom, 18.30, torsdagen, 14 april.