tisdag, maj 25, 2010

Vilks är inbjuden igen

Så här ser pressmeddelandet som jag tillsammans med studierektor Rysiek Sliwinski skrev och skickade ut i dag:

"Lars Vilks föreläsning om yttrandefrihet och konst kunde inte avslutas på grund av att föredragshållaren blev attackerad. Våld och hot ska inte tysta människor på universitet eller på andra håll i samhället. Filosofiska institutionen har därför beslutat att återigen bjuda in Lars Vilks att hålla föreläsningen. Han har accepterat inbjudan.

Under förutsättningen att säkerhetsansvariga på Uppsala universitet i samråd med polisen bedömer att föreläsningen kan genomföras under ordnade former, kommer den att hållas under hösten 2010.

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet"


Jag ringde Lars Vilks och frågade om han var intresserad av att komma tillbaka och avsluta sin föreläsning.
- You bet, svarade han.