torsdag, mars 17, 2011

Om MM:s fotosatsning i UNT

HÄR i UNT skriver jag om Moderna Museets utställningsprojekt, En annan historia: 1000 fotografier ur Moderna Museets samling. Vilken satsning! Men det jag ändå funderar mer på än något annat är hur museet ska kunna visa all konst.

Jag har ingen siffra på alla objekt i samlingen, men betänk att museet förfogar över mer än 100 000 fotografier. De kommer nog aldrig att visas, inbillar jag mig - och kommer all grafik, alla installationer med mera, etcetera att se dagens ljus? Det är beklagligt att vår konst - det är vi som betalat för den - aldrig når oss. Här bör museet hitta en ny utställningsmodell. Man får kanske öppna Moderna Museet 2.