fredag, mars 04, 2011

Hroubs artikel översatt i UNT

Lisa Irenius, Upsala Nya Tidnings kulturchef, och jag, översätter Khaled Hroubs "Arab third way: beyond dictators and Islamists", ursrpungligen publicerad på Open Democracy.net.

I UNT: "
Sex budskap från arabvärlden".