onsdag, oktober 05, 2011

Slutseminarium i går: Lars O

Slutseminarium i estetik i går. Lars O Ericsson var på plats för att kritisera mitt första utkast till min kommande avhandling.

Lars O presenterade en genomgripande och konstruktiv kritik av min text. Jag kände mig verkligen omhändertagen. Lars O är ju fullständigt ärlig som person och den kritik som kom behövde jag verkligen höra. En fantastisk sak är att han kom med flera verkligen konkreta förslag om vad jag ska betona, dra ner på och i vilket sammanhang jag kan sätta min diskussionen. Det jobb Lars O hade gjort var enastående. Jag har aldrig sett något liknande på universitetet. Bara en sådan sak att han hade sett över och putsat den definition jag har av konstnärlig appropriaiton. Imponerande.

Lars O höll på i lite mer än två timmar, vilket ju är full seminarietid och därför avslutades seminariet när han var klar. Då visade det sig att flera andra seminariedeltagare också hade saker att säga vilket nu innebär att det blir ett extra seminarium om den text som föreligger. Det ser jag mycket fram mot.

Lars O och jag fortsätter att diskutera min text hemma hos honom i nästa vecka.

Det här innebär att jag verkligen kan ta det här som ett avstamp mot att bli klar. Det här var mer än jag kunnat drömma om.