onsdag, oktober 26, 2011

Att han var där

Wow, vilken grej, Jacques Rancière på Moderna - i går. Museet har äntligen blivit, inte bara en plats för utställningar, utan även en intellektuell arena där de allra - världens - mest begåvade får möjlighet att föreläsa och diskutera. Den viktigaste förändringen som Birnbaum genomfört sedan han tog över som överintendent. Helt klart.Personligen hade jag hoppats på att Rancière och den diskussion som följde på hans inledande föredrag skulle dra mer mot samtiden. Men den nya bok han nu kommer med, Aisthesis, stannar så att säga 1940 - om jag förstod saken rätt. Han erbjuder där en rad fascinerande omläsningar av en rad konstverk och deras relation till konstens konfigurationer. Nåväl. Jag ska läsa den innan jag säger något mer om den.
Rancière på Moderna. Till höger om honom, utanför bilden, sitter Sven-Olov Wallenstein och Kim West, som ställde en rad initierade frågor.