tisdag, augusti 30, 2005

Over there

Over There, där borta, utspelar sig Irak-kriget för de allra flesta. Inte längre. Regissören Steven Bochco i samarbete med FOX tar kriget från Irak till vardagsrummet. Tv-serien Over There handlar om en pluton amerikanska soldater i Irak. Till formatet verkar den likna andra realistiska krigsskildringar som t.ex. Band of Brothers men med den skillnaden att Over There skildrar ett krig som utspelar sig i nuet. Det är alltså frågan om en simulering av ett krig som fortfarande pågår.

Jag föreställer mig inte Over There som ren fiktion, utan snarare som en översättning från en, för de flesta, avlägsen verklighet till ett format som vi känner igen och lättare kan ta till oss . Vi kan uppleva fiktionen som verkligare än de budskap om dödsfall och bomber som vi får varje dag i tidningar och tv. Identifikationen med fiktion kan vara problematisk. Hur kan vi säkert veta om våra minnesbilder från kriget verkligen baserar sig på det faktiska kriget eller scener ur Steven Bochcos verk. Och vem kan med säkerhet säga vilka minnen från barndomen som är självupplevda eller vilka som kommer från filmer man sett eller från berättelser man hört. Samma problem i ett vidare perspektiv kan få stora konsekvenser. Om man börjar förväxla fiktion med fakta, i större utsträckning än vad man idag redan gör, kan det leda till historieförvrängning och svårigheter med att förstå vår samtid.

Jag tycker att konst kan ha en liknande roll. Också den kan fungera som en översättare och förändrare av verkligheten. Ta bara Pierre Huyghes verk Streamside Day Follies som jag tidigare skrivit om här på SARTS. Där fungerar konsten som en beskrivning av ett existerande samhälle samtidigt som den påverkar samma samhälle och tvingar det att utvecklas åt ett annat håll. Skillnaden är att fenomen som Over There är skapade som underhållning medan konst har ett annat syfte. Den förändrande effekt som Over There kan ha är sekundär och slumpmässig.

Med detta sagt måste jag även erkänna att jag på något vis tycker att det är spännande. Det som om en våt postmodern dröm i matrix-anda blivit verklighet. Utan att uttala mig om det är bra eller inte, är en utveckling i denna riktningen ett steg vidare på vägen från den verklighet vi är vana vid mot någonting annat, någonting nytt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Så konst är inte underhållning? På vad sätt?

Något verkligt intressant vore väll ett dukusåpa format där man följde riktiga soldater i krig, fick lite insyn i vad dom gjorde och kände inför sin situation, följa dem när de dödar och dödas osv. Det skulle inte gå att stå ut med något sådant. Krig skulle bli till en moralisk omöjlighet om man fick det intryckt direkt hemma i vardagsrummet.

Kommer Over There visas i svensk TV?

Alfred

Anonym sa...

Jag har svårt att tänka mig att starkt konservativa FOX ser det som enkom underhållning att sända en teveserie om irakkriget. Och jag tror att teveserierna (trots att de inte är konst) påverkar oss mer än vad vi vill erkänna.

lotta

Anonym sa...

Ladda hem avsnitt av Over There på tex. http://www.mininova.org, med ett Bittorrent program som finns på t.ex. www.bittorrent.com.

Detta är dock olagligt, men ändå väldigt spännande.

Karl sa...

Alfred:
Jag vill inte säga att konst inte kan upplevas som underhållning. Det jag menade var att konst (enligt min uppfattning i alla fall) inte skapas med underhållning som primärt syfte.

Jag gillar din idé om en dokusåpa baserad på en pluton soldater. Kanske man kan föra in någon slags utröstningsfunktion? Sådana ju brukar finnas i de flesta dokusåpor.

Jag vet inte om Over There kommre att sändas i svensk tv. Man kan ju alltid hoppas.

Lotta:
Vad Foxs politiska agenda än må vara tror jag att dess konspiratoriska sida lätt överdrivs. Det är sant att märkliga ting har skett i FoxNews men Fox är en enormt stor koncern så alla delar behöver inte nödvändigtvis vara likadana. Steven Bochco fick frågan om Over There var politisk och i så fall om den tog ställning för någon särskild politisk ideologi, jag tror att det var i NYTimes. Bochco svarade att han hade gjort allt han kunnat för att inte förmedla varken en positiv eller en negativ syn på kriget utan en så realistisk skildring som möjligt.

I USA har serien bemötts på olka sätt. Vissa tycker den är bra och realistisk, andra att den är för okritisk till kriget. Från högerhållet har jag läst (kommer inte ihåg var) att man tycker den skildrar kriget som ett helvete och att det är dåligt därför att man inte visar på det "högre" syfte som kriget tjänar.

FOX producerar inte bara konservativa nyhetsprogram utan är också bolaget bakom Simpsons som ofta sparkar åt höger.

Anonym sa...

Utröstningsidén är bra. Skulle inte den soldat som blir utröstad kunna tvingas lämna sin pluton och skickas ut rakt i armarna på fienden? Kanske med en liten kamera på hjälmen?

Anonym sa...

Jag skulle absolut kalla all konst för en typ av underhållning, än hur medveten och intellektualiserad den blir är det bara en form av raffinerad lyx.

Det är också viktigt att konsten ska kunna få vara lyx och inte behöva ursäckta sig som någon slags instrument för något annat hela tiden.

I övrigt faller nog en TV-sirie innanför ramarna över det jag kallar konst.

Over there verkar ju verkligen lovande på alla sätt.

Alfred