torsdag, april 14, 2005

forts på Var finns konstkritiken?

Jag har fått svar från SvD på mina frågor och det publiceras här:

Mina frågor:

Tycker du att konstkritiken i dagspressen idag håller en hög nivå och att det står i förhållande till det utrymme som den får?


Ni har under sektionen kultur/nöje på SVDs hemsida ett antal olika kategorier, film, skivor, böcker, scen, krog och mat, men ingen kategori för konst. Är detta ett medvetet val och i så fall vad är det som gör att konsten inte får lika stort utrymme som t ex en krogguide?


Kan man lägga ansvaret för att föra fram konsten i media hos någon enskild grupp t ex tv, dagspressen, konsttidskrifter eller annan media?


Är utbudet av konstkritik och debatt om konst i dagspressen styrt av det intresse för konst som finns hos läsarna?

Svaret från Marianne Nilsson, SvD:

"Jag kan bara svara för den del av materialet som läggs ut på hemsidan. Webben är i detta fallet inget annat än ytterligare en publiceringskanal. Vi återanvänder bara papperstidningens material och har inga som helst resurser att utöva egen kritikerverksamhet. De mer filosofiska spörsmålen angående konstkritik måste alltså kulturchef Werkelid eller någon annan av papperstidningens kulturansvariga svara på.

Konstrecensionerna finns faktiskt på webben, men man måste söka dem via sökfunktionen svd.se/sok. Där kan man tex välja kategori Kultur och en vecka bakåt om man vill hitta det senaste. Man kan också fritextsöka, tex på konstnärsnamn eller galleri. Det är en automatiskt arkiverad text från papperstidningen som då kan nås. Dessa texter är inte bildsatta. Man kan också hitta konstrecensionerna i pdf-tidningen, som ju visar sidorna som de ser ut i papper, med alla bilder.

Vi bearbetar inte konstrecensionerna för webben i dagsläget (=bildsätter inte, lägger dem inte i speciellt arkiv). Skälet är delvis upphovsrättsligt (copyrighten för bilderna av konstverken) och personellt (vi är få på webbredaktionen.). Men frågan lever hos oss och det är inte omöjligt att vi får möjlighet att bygga upp ett arkiv likt de övriga (film osv) men något beslut är inte fattat."


Jag väntar fortfarande på svar från Carl-Otto Werkelid som är kulturchef på SvD för att få mer fullständiga svar på mina frågor.

Inga kommentarer: