torsdag, september 01, 2011

Magritte-Foucault i kväll

I kväll öppnar Magritte-Foucault. Om orden och tingen på Moderna Museet. Lars O Ericsson.
Jag är där.